Chcem pomôcť


Finančné prostriedky získané z darov sú použité na pomoc pri zakúpení potrebných prístrojov do nemocničných zariadení. Naším cieľom je pomáhať nemocniciam zabezpečiť prístroje a technické vybavenie, ktoré sú nevyhnutné k záchrane života a zdravia detí.

Jednorazový príspevok

Jednorazový finančný príspevok pošlite prosím na číslo účtu 5050471241/0900.

Pravidelný príspevok

Pre pravidelný finančný príspevok nastavte trvalý príkaz v ľubovoľnej hodnote na číslo účtu 50500471241/0900.

2% z dane

Ak máte záujem venovať nám vaše 2% z dane, vyplňte prosím toto tlačivo.

Partnerstvo

Staňte sa našim dlhodobým partnerom. Kontaktujte nás e-mailom na tothova@nadaciasvetluska.sk alebo volajte +421 903 782 742 pre dojednanie podmienok.

Pomáhajú s nami