EKG prístroj pre Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny

V roku 2016 Nadácia Svetluška zakúpila potrebný EKG prístroj pre Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.