Monitor vitálnych funkcií a Centrálna monitorovacia jednotka

V roku 2017 Nadácia Svetluška zakúpila pre Detskú kliniku Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava potrebný prístroj Monitor vitálnych funkcií a Centrálnu monitorovaciu jednotku v hodnote 4000 Eur. Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami.